Up Calles Vykort » Övriga vykort » Östad by + säteri Slideshow

Affären, Östad. Odaterat. Foto Ab Stockholms Aero
Flygfoto av Östads kyrka. Odaterat. Förlag David Carlsson, Sjövik. A B Almquist Cöster, Hälsingborg. Foto Lilljqvist
Flygfoto över Östads by.Postgånget 18 augusti 1948. Förlag David Carlsson, Sjövik
Från Sveriges Bygder. Vestergötland. Från Östads socken. Vid bivacken. Odaterat. Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm. No 3370
Från Sveriges Bygder. Vestergötland. Parti från Östads socken. Necken i kvarnfallet. Odaterat. Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm. Foto. Kaleb  Torin,No 3356
Från Sveriges Bygder. Vestergötland. Parti från Östads socken. Necken i kvarnfallet. Postgånget 16 maj 1903. Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm. Foto. Kaleb
Interiör av Östads kyrka. Odaterat. Copyright AB H. Lindenhags, Göteborg. Foto Alf Bokgren. Nr. 10008
Julhälsning Östad Säteri 1913
Konservering Mjörnsjö
Mjörnsjö station. Postgånget 25 februari 1903
Mjörnsjö stn ca 1900. Odaterat. Skara Järnvägsmuseum
Sjövik. Östads kyrka. Odaterat. Förlag Bröderna Eriksoson, Sjövik. C.a. Träff 4144
Sjövik. Östads kyrka. Postgånget 3 december 1947.Förlag Bröderna Eriksson, Sjövik. Träff 4144
Östad Säteri. Postgånget 21 december 1911. Svenska Litografiska
Östad Säteri. Postgånget 24 augusti 1907
Östad
Östads Barnhus disponentbostad. Odaterat
Östads Gästgivaregård. Odaterat. Ensamrätt Foto O. Lilljeqvist, Dals Långed. D 211
Östads Gästgivaregård. Postgånget 24 oktober 1912
Östads Gästgiverigård. Postgånget 1 augusti. Ensamrätt Foto O. Lilljeqvist, Dals Långed. D 211
Östads kyrka. God Helg. Postgånget 4 december 1952
Östads kyrka. Postgånget. Foto ensamrätt H. Lindenhag, Göteborg
Östads kyrka. Återuppbyggd efter brand den 4 februari 1945. Odaterat. Copyright AB H. Lindenhags, Göteborg. Foto Alf Bokgren. 10002

23 Bilder | Create webbfotoalbum with Jalbum | Chameleon skin | Hjälp