Up Calles Vykort » Järnvägen Prev Next

 Föregående bild  Det här är sista sidan  Indexsida
Dubbelspåret vid Rasebacken. Postgånget 22 december 1921
Järnvägsmuseums historiska tåg med loket nr. 75 Göta vid Aspen på Västra Stambanan under SJs 125-årsjubileum. Odaterat. Bergslagarnas Järnvägssällskap. Foto Jan Österberg
Parti från Aspen. Postgånget 27 juni 1932. Förlag Einar Eriksson, Alingsås
Stambanan vid sjön Aspen. Odaterat. Förlag C.A. Träff 6054
Vy från Aspen. Postgånget 27 mars 1923. Foto förlag C.A. Träff
  Vårvinter på Västra Stambanan vid sjön Aspen. Hela tåget tillhör Bergslagarnas Järnvägssällskap. Postgånget 15 juni 1981.jpg - Vårvinter på Västra Stambanan vid sjön ASPEN 1981. Hela tåget tillhör Bergslaganas Järnvägs-sällskap. Loket är f.d. SJlitt nr. B 1138 tillverkat av NOHAB år 1912 med tillverkningsnummer 998. Postgånget 15 juli 1981. Förlagsmärkt SJ Nr: 44 Foto Ulf Lindahl 11833  
 
 
 
 
 

Vårvinter på Västra Stambanan vid sjön ASPEN 1981. Hela tåget tillhör Bergslaganas Järnvägs-sällskap. Loket är f.d. SJlitt nr. B 1138 tillverkat av NOHAB år 1912 med tillverkningsnummer 998. Postgånget 15 juli 1981. Förlagsmärkt SJ Nr: 44 Foto Ulf Lindahl 11833 Download
Totalt antal bilder: 7 | Hjälp